Υπηρεσίες Ινστιτούτου

Αναλυτικοί και Δικαστικοί Γραφολόγοι είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να σας ενημερώσουν και να σας βοηθήσουν με τις γνώσεις τους .

Επαγγελματίες γραφολόγοι που ανήκουν στο Ε.Ι.Γ. μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο σε διάφορους τομείς: εκπαιδευτικές, επαγγελματικές, επιχειρηματικές συμβουλές για την επιλογή και τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, ανάλυση εγγράφων στην εγκληματολογία, αποκατάσταση γραφής, την παροχή συμβουλών για τα παιδιά και τους εφήβους και τις οικογενειακές σχέσεις, κλπ .

Το «Ε.Ι.Γ. διατηρεί ήδη μακρύ κατάλογο των διαπιστευμένων ατόμων.

01.

Υπηρεσίες Αναλυτικής Γραφολογίας

Η Αναλυτική Γραφολογία μας βοηθάει να εισχωρήσουμε στο βάθος της γραφής και να μην περιοριστούμε στην εξωτερική της μορφή. Επαγγελματίες γραφολόγοι του Ινστιτούτου μας, μπορούν να σας βοηθήσουν στους παρακάτω τομείς:

Ο άνθρωπος, απέναντι στα ελαττώματά του δείχνει μεγάλη αδυναμία και υπερβολική επιείκεια, γι’ αυτόν τον λόγο, δύσκολα γνωρίζει σε βάθος τον εαυτό του. Το γραφολογικό πορτρέτο θα τον βοηθήσει να τον γνωρίσει καλλίτερα, ανοίγοντάς του την πόρτα προς το «γνώθι σ΄αυτόν».

Ανάλογα με τις ανάγκες των διαφόρων επιχειρήσεων και υπηρεσιών,  γίνεται η αξιολόγηση και επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου για την  συγκεκριμένη θέση ή τον τομέα  απασχόλησης του,  π.χ. διευθυντή, γραμματέα, λογιστή,  ταμία, κ.λ.π.

Αξιοποιούνται οι προσωπικές δυνατότητες του νέου ή της νέας και εντοπίζονται οι βαθύτερες τάσεις και τα ταλέντα τους

Εντοπίζονται τα μαθησιακά ή ψυχολογικά προβλήματα των παιδιών και επιτυγχάνεται εκμάθηση της γραφής με ευχάριστη μέθοδο.

Ανιχνεύονται ψυχασθένειες και συμπλέγματα και παρέχεται σημαντική βοήθεια στην ψυχοθεραπεία.

02.

Υπηρεσίες Δικαστικής Γραφολογίας

Το Δικαστήριο, για να σχηματίσει δικανική πεποίθηση  και να αχθεί σε ορθή απόφαση, στηρίζεται στα αποδεικτικά μέσα που επαληθεύουν ή διαψεύδουν τα γεγονότα,  επί των οποίων θεμελιώνεται το ερευνητέο θέμα.  Επαγγελματίες γραφολόγοι του Ινστιτούτου μας, μπορούν να σας βοηθήσουν στους παρακάτω τομείς:

Με την επιστημονική γραφοτεχνική-συγκριτική μέθοδο εξακριβώνεται η γνησιότητα και η πατρότητα ενός γραπτού κειμένου ή υπογραφής (δικαστική γραφολογία).

Με την επιστημονική γραφοτεχνική-συγκριτική μέθοδο εξακριβώνεται η γνησιότητα και η πλαστότητα ενός γραπτού κειμένου ή υπογραφής (δικαστική γραφολογία).

03.

Υπηρεσίες Παλαιογραφίας

Η ελληνική παλαιογραφία είναι ο κλάδος της παλαιογραφίας που ερευνά την εξέλιξη της ελληνικής χειρόγραφης γραφής μέσα στο χρόνο. Οι παλαιογράφοι αναλύουν μεθοδικά τα χαρακτηριστικά των γραμμάτων, γραμματοσειρών, τύπων, σημείων στίξεως ή και των συνήθων συντομεύσεων, ως αναγνωρίσιμα και διακριτικά χαρακτηριστικά της εποχής τους.

Η γνώση της Παλαιογραφίας βοηθάει στην ενημέρωση της ιστορικής εξέλιξης της ελληνικής γραφής και στην εξειδίκευση της ανάγνωσης ιδιωτικών, δημοσίων και συμβολαιογραφικών εγγράφων ιδίως από τον 18ο μέχρι και τον 20ό αιώνα.