Η Επιστημη της γραφολογιας

Η γραφολογία είναι μια επιστήμη με ευρύτερες εφαρμογές στην ζωή

Ασχολείται με τον άνθρωπο και τον τρόπο με τον οποίον αυτός εκφράζεται μέσω της γραφής. Η γραφολογική επιστήμη διακρίνεται παραδοσιακά σε δύο μεγάλους κλάδους.

Δικαστική Γραφολογία

Στην δικαστική ή συγκριτική γραφολογία που ερευνά επιστημονικά, διάφορα είδη εγγράφων προκειμένου να ελέγξει την γνησιότητα τους,  αναζητώντας τον γραφέα, βάσει δειγμάτων γραφής των συγκεκριμένων προσώπων. Ωστόσο επικρατεί η άποψη ότι τον πυρήνα της δικαστικής γραφολογίας αποτελούν οι θεμελιώδεις αρχές της ψυχοδιαγνωστικής γραφολογίας. Βάσει αυτών καθίσταται δυνατή η εξακρίβωση της γνησιότητας ενός εγγράφου.

Αναλυτική Γραφολογία

Στην αναλυτική η ψυχοδιαγνωστική γραφολογία, που έχει ως επιστημονικό αντικείμενο έρευνας την ερμηνεία της γραφοκινητικής δραστηριότητας του ανθρώπου με τις ανάλογες χαρακτηρολογικές  ιδιότητες του.

Η γραφη ειναι ενα «φιλμ»

 H γραφή είναι ένα «φιλμ» πάνω στο οποίο ο άνθρωπος «καταγράφει» την προσωπική του ευαισθησία, τα ταλέντα του, τις ικανότητές και τις αδυναμίες του, τα συναισθήματά του.

Εκπαίδευση Μελών

 

Σεμινάρια , συνέδρια & διαδραστικά  εργαστηρία

Η εκπαίδευση μελών πραγματοποιείται με σεμινάρια , συνέδρια και διαδραστικά  εργαστηρία.

Εύρεση γραφολόγου

 

Κατάλογος εκπαιδευμένων γραφολόγων

Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ε.Ι.Γ. και να επιλέξετε από τον κατάλογο των εκπαιδευμένων γραφολόγων  ανάλογα με την περίπτωση που έχετε να αντιμετωπίσετε  

Ανακοινώσεις