ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

 Τα σεμινάρια γραφολογίας θα πραγματοποιηθούν και φέτος εξ αποστάσεως και παράλληλα μέσω skype για το 2022-2023, με ημερομηνία έναρξης την 25η  Οκτωμβριου 2022.(Του πρωτου ετους)

Ευχαριστούμε πολύ

Εκ της διευθύνσεως.