ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

 Τα σεμινάρια γραφολογίας θα πραγματοποιηθούν και φέτος εξ αποστάσεως και παράλληλα μέσω skype για το 2021-2022, με ημερομηνία έναρξης την 6η  Νοεμβρίου 2021.

Οι εγγραφές και η δήλωση συμμέτοχής για το πρώτο και το δεύτερο έτος έχουν ξεκινήσει με τελευταία προθεσμία την 25 Οκτωβρίου 2021.

Ευχαριστούμε πολύ

Εκ της διευθύνσεως.