Εκπαίδευση

Σεμιναρια / Μαθηματα

Εξειδικευμένα Μαθήματα Γραφολογίας

Πραγματοποιούνται εγγραφές νέων μελών που ενδιαφέρονται για την επιστήμη της Γραφολογίας.  Οργανώνονται επιμορφωτικά σεμινάρια για τα μέλη μας κατόπιν αιτήσεως των. Για εγγραφές νέων μελών – Πληροφορίες στο τηλέφωνο του Ελληνικού Ινστιτούτου γραφολογίας 210.6560546
Προγραμμα Σπουδων

 

Τα σεμινάρια χωρίζονται στις εξής ενότητες :

1η Eνότητα

Bασικές αρχές της γραφολογίας

Ιστορία της Γραφολογίας

Γενική Εντύπωση Klages

Οργάνωση Γραφής

Συμβολισμός του χώρου Pulver

Διάταξη/Διάσταση/Πίεση/Μορφή/Ταχύτητα/Σύνδεση Κατεύθυνση

W. Hegar

Υπογραφή

Ένταση/Άξονες/Δομή/Κίνηση

Ερμηνεία σημείων/Πορτρέτο

2η Eνότητα

Εφαρμογή της ψυχολογίας στην γραφολογία

C.C.JUNG

S. FREUD

IΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

H.ST.MORAND

Α. ADLER

A.MASLOW

K.HORNEY

3η Eνότητα

Εξειδικευμένες εφαρμογές

Παιδικές γραφές

Εφηβικές γραφές

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Επιλογή προσωπικού

Συμβατότητα Σχέσεων

Προβληματικές γραφές

4η Eνότητα

Στοιχεία Παλαιογραφίας

Ανάγνωση ιδιωτικών, δημοσίων και συμβολαιογραφικών εγγράφων ιδίως από τον 18ο μέχρι και τον 20ό αιώνα.

Ενδιαφέρομαι να παρακολουθήσω σεμινάρια Γραφολογίας

Οργανώνονται επιμορφωτικά σεμινάρια για τα μέλη μας κατόπιν αιτήσεως.