Τι είναι η γραφολογία;

Η επιστήμη της γραφολογίας

Η γραφολογία είναι μια επιστήμη με ευρύτερες εφαρμογές στην ζωή. Ασχολείται με τον άνθρωπο και τον τρόπο με τον οποίον αυτός εκφράζεται μέσω της γραφής. Η γραφολογική επιστήμη διακρίνεται παραδοσιακά σε δύο μεγάλους κλάδους.

Δικαστική Γραφολογία

Όταν αντικείμενο μιας αστικής ή ποινικής δίκης είναι  η αναζήτηση της «πατρότητας» ενός χειρογράφου κειμένου ή της υπογραφής του, δηλ. όταν αναζητείται ο γραφέας ή ο υπογραφέας ενός εγγράφου, ή – με άλλη διατύπωση-  η διάγνωση της γνησιότητας ή της πλαστότητας ενός εγγράφου (του κειμένου ή της υπογραφής του  ή και των δύο), τότε είναι απαραίτητη η γραφολογική έρευνα και η σύνταξη Γραφολογικής Πραγματογνωμοσύνης, την οποία ζητεί είτε το Δικαστήριο αυτεπάγγελτα, είτε οι διάδικοι.

Αναλυτική Γραφολογία

Η αναλυτική γραφολογία έχει αντικείμενο έρευνας την εξέταση της γραφής ενός ατόμου, διαμορφώνοντας έτσι ένα πορτρέτο όπου συγκεντρώνονται και απεικονίζονται όλες οι χαρακτηρολογικές ιδιότητες του ατόμου, που προέρχονται και επισημαίνονται από την συγκεκριμένη γραφή.