Επικοινωνήστε μαζί μας


Στοιχεία επικοινωνίας

Διοίκηση:
Αν. Ρωμυλίας 7, Παπάγου 15669, Ελλάς
Μαθήματα:
Αιόλου 104, Αθήνα 3ος Όροφος, Γραφείο 306
Τηλέφωνο/fax:
210 65 60 546

Διοίκηση Αν. Ρωμυλίας 7, Παπάγου 15669

Μαθήματα Αιόλου 104, ΑΘήνα 3ος Όροφος Γραφείο 306

Μορετιανό Ιταλικό Ινστιτούτο:

www.istitutomoretti.it

Vincenza De Petrillo:

www.angolocurvo-depetrillo.it/

Εθνικό Τυπογραφείο:

 www.et.gr

Υπουργείο Δικαιοσύνης:

www.ministryofjustice.gr

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους:

 www.nsk.gr