Επικοινωνήστε μαζί μας

  Στοιχεία επικοινωνίας

  Διοίκηση:
  Αν. Ρωμυλίας 7, Παπάγου 15669, Ελλάς
  Μαθήματα:
  Αιόλου 104, Αθήνα 3ος Όροφος, Γραφείο 306
  Τηλέφωνο/fax:
  210 65 60 546

  Διοίκηση Αν. Ρωμυλίας 7, Παπάγου 15669

  Μαθήματα Αιόλου 104, ΑΘήνα 3ος Όροφος Γραφείο 306

  Μορετιανό Ιταλικό Ινστιτούτο:

  www.istitutomoretti.it

  Vincenza De Petrillo:

  www.angolocurvo-depetrillo.it/

  Εθνικό Τυπογραφείο:

   www.et.gr

  Υπουργείο Δικαιοσύνης:

  www.ministryofjustice.gr

  Νομικό Συμβούλιο του Κράτους:

   www.nsk.gr