Το Ελληνικό Ινστιτούτο Γραφολογίας σας καλωσορίζει

Το Ινστιτούτο

Γνωρίστε μας Καλύτερα

 

Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Γραφολογίας» ιδρύθηκε στην Αθήνα την 3 η Μαΐου 1999 δυνάμει της υπ’ αριθμό 5661/1999 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 22870 και αναγνωρίστηκε ως Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από : Τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Ταμία, και ένα Μέλος, και την Εξελικτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από δυο Τακτικά μέλη του Σωματείου. Τα λοιπά μέλη του Σωματείου αφορούν 30 Ιδρυτικά, δύο Επίτιμα, ενώ τα εγγεγραμμένα μέλη ανέρχονται στα 60 άτομα.

Σκοπός Σωματείου

 Να συμβάλει στην ανάπτυξη της Γραφολογίας και να προωθήσει και ενισχύσει με κάθε τρόπο την έρευνα και την μελέτη της.

Να διαδώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο (ενδεικτικά με διαλέξεις, δημοσιεύσεις, κύκλους μαθημάτων κλπ) στο ευρύ κοινό πληροφορίες σχετικά με την Γραφολογία εν γένει, με ειδικά γραφολογικά θέματα και με τις δραστηριότητες του Σωματείου.

Να επιδιώξει την ανάπτυξη ή την σύσφιξη των σχέσεων και την συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και ξένων Γραφολόγων και φορέων που ασχολούνται με την Γραφολογία καθώς και μεταξύ των παραπάνω και ατόμων που ασχολούνται με την Γραφολογία ή ενδιαφέρονται γι αυτήν. Επίσης την αναγνώριση και υποστήριξη της εξάσκησης του επαγγέλματος του Γραφολόγου.

Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο

 

Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Γραφολογίας» είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο που πάνω από 18 χρόνια ασχολείται με την ανάπτυξη του κλάδου των γραφολόγων και την αναγνώριση και την ενημέρωση των επαγγελματιών γραφολόγων που ανήκουν στο τελευταίο, σε διάφορους τομείς εφαρμογής: εκπαιδευτικές, επαγγελματικές, επιχειρηματικές συμβουλές για την επιλογή και τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, ανάλυση εγγράφων στην εγκληματολογία, αποκατάσταση γραφής, την παροχή συμβουλών για τα παιδιά και τους εφήβους και τις οικογενειακές σχέσεις, κλπ . Το «Ε.Ι.Γ. διατηρεί ήδη μακρύ κατάλογο των διαπιστευμένων ατόμων.

Κώδικας Δεοντολογίας

Αντικείμενο του κώδικα της γραφολογίας είναι ο προσδιορισμός περιληπτικά, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των πτυχιούχων γραφολόγων. Ο κώδικας περιλαμβάνει 22 άρθρα και είναι σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2002. Κάθε πτυχιούχος γραφολόγος θα λάβει αντίγραφο του κώδικα και θα υπογράψει μία εγγύηση ότι θα τον τηρεί πιστά. Το αντίγραφο αυτό θα φυλάσσεται στα αρχεία της γραμματείας του Ε.Ι.Γ.

Γραφολογία

Γραφολογία είναι μία ανθρώπινη επιστήμη και μία τεχνική της παρατήρησης και της ερμηνείας που μας επιτρέπει να μελετήσουμε την ανθρώπινη προσωπικότητα μέσω της εξέτασης του γραφικού χαρακτήρα. Ο/Η Γραφολόγος εργαζόμενος/η αποκλειστικά πάνω σε χειρόγραφα έγγραφα των οποίων η αυθεντικότητα δεν αμφισβητείται, μελετά την προσωπικότητα, τις τάσεις και την συμπεριφορά του γράφοντος, φέροντας σε πέρας αυτή την εργασία της ανάλυσης και της σύνθεσης κατόπιν αιτήματος επαγγελματικής ή ιδιωτικής φύσεως. Ο/Η Γραφολόγος οφείλει να αρνηθεί να εργαστεί πάνω σε έγγραφα τα οποία είναι φωτοτυπία ή Fax.

Ο/Η Γραφολόγος πρέπει να διαχωριστεί από τον εμπειρογνώμονα της Γραφολογίας. Ο εμπειρογνώμονας ασχολείται με το να αναγνωρίζει την αυθεντικότητα των εγγράφων δια μέσου της συγκρίσεως των γραφικών χαρακτήρων.

Η Ηθικη των Πτυχιουχων Γραφολογων

Η ανειλημμένη εργασία από τον/την Γραφολόγο συνδέεται με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Κάθε εργασία απαιτεί σεβασμό για τις ηθικές και επαγγελματικές αξίες. Ο/Η Γραφολόγος πρέπει να διατηρεί και να αναπτύσσει την επαγγελματική του αρμοδιότητα περιφρουρώντας σε όλες τις περιστάσεις την ανεξαρτησία του/της, την ακεραιότητά του/της και την αίσθηση του ανθρωπισμού.

Ο/Η Γραφολόγος πρέπει να είναι αντικειμενικός και να εργάζεται μέσα στα όρια των γνώσεων και της πείρας του/της.

Σε κάθε επαγγελματική ανάλυση ο/η Γραφολόγος πρέπει να τηρεί λεπτότητα και διακριτικότητα. Σε περιπτώσεις επιλογής Προσωπικού ο/η Γραφολόγος πρέπει να αποφεύγει εκείνα τα θέματα που άπτονται της προσωπικότητας του γράφοντος τα οποία δεν έχουν άμεση σχέση με τις ικανότητες του, τις αναγκαίες για την διεκπεραίωση της εργασίας, όπως τις έχει καθορίσει ο εργοδότης. Η γλώσσα του/της Γραφολόγου πρέπει να είναι πάντοτε σαφής, συνετή και όχι διφορούμενη. Πρέπει να είναι απολύτως αμερόληπτος η στο επαγγελματικό του/της εγχείρημα, να μην ταλαντεύεται από προσωπικές προκαταλήψεις που αφορούν, το φύλο, την φυλή , τα πολιτικά την κοινωνική τάξη, ή την θρησκεία.

Ο/Η Γραφολόγος δεν πρέπει να επηρεάζεται από κολακείες, δωροδοκίες ή απειλές και πρέπει να αρνείται να διεκπεραιώνει μία ανάλυση ή να κάνει ερμηνευτικές δηλώσεις απλά από υποχρέωση. Ο/Η Γραφολόγος δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τα έγγραφα που κατέχει κατά τρόπο επιβλαβή για οποιονδήποτε, ή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκομίζει προσωπικά οφέλη ή πλεονεκτήματα. Ο/Η Γραφολόγος δεν πρέπει να κάνει ιατρικές διαγνώσεις.  Η Γραφολογία δεν είναι μία διαγνωστική επιστήμη και ο η Γραφολόγος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εντρυφεί σε προβλέψεις και μαντείες συμπεριλαμβανομένων και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ο/Η Γραφολόγος πρέπει πάντοτε να θυμάται ότι είναι ο φύλακας της ακεραιότητας της Γραφολογίας που είναι μία έγκυρη Επιστήμη.

Ο/Η Γραφολόγος δεν πρέπει να συνδέεται με μέντιουμ, αποκρυφιστές, ή μαντείες, ούτε να επιτρέπει τον τίτλο του Μέλους του Ε.Ι.Γ. να εμφανίζεται ή να περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε εργασία, βιβλίο, εφημερίδα, περιοδικό ή έγγραφο ή σε οποιοδήποτε φιλμ τηλεόρασης ή ραδιοφωνικό πρόγραμμα, το οποίο συνδέεται με τις παραπάνω δραστηριότητες.

Εάν ο/η  Γραφολόγος κληθεί να πάρει την θέση ενός συναδέλφου, πρέπει να κάνει τις καλλίτερες προσπάθειες για να συμπληρώσει την αναγκαία εργασία και πρέπει να σταματήσει αυτή την εργασία όταν επιστρέψει ο συνάδελφος και να τον εφοδιάσει με όλες τις πληροφορίες που μπορεί να χρειαστεί . Πέραν τούτου, δεν πρέπει να διατηρεί κανένα επαγγελματικό σύνδεσμο με τον πελάτη   του συναδέλφου του.

Ο/Η  Γραφολόγος που στέλνει τον πελάτη του/της σε άλλο Γραφολόγο, εκτός αν  η συμφωνία έχει γίνει σε προσωρινή βάση, πρέπει  να αποφεύγει τελείως οποιαδήποτε περαιτέρω επαγγελματική επαφή με τον πρώην πελάτη του.

Ο/Η  Γραφολόγος πρέπει να δείχνει σεβασμό και λεπτότητα πάντοτε στους συναδέλφους του/της στην μεταξύ τους επαγγελματική εργασία και ιδιότητα.

Γραφολογία

Ο/Η  Γραφολόγος δεσμεύεται από επαγγελματική εχεμύθεια, η οποία πρέπει να τηρείται και προφορικά και ως προς την μεταβίβαση των εγγράφων. Οι αναλύσεις που στέλλονται στους κατόχους των εγγράφων πρέπει να μην φέρουν κανένα διακριτικό σημάδι, το οποίο να προσδιορίζει τον γράφοντα από το όνομα.

Ο/Η  Γραφολόγος πρέπει μόνο να κοινοποιεί ή να δημοσιεύσει κείμενα ή αναλύσεις με την συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή του κατόχου των εγγράφων.

Απαιτείται  η  υψίστη διακριτικότητα των διδασκάλων και λεκτόρων της Γραφολογίας , οι οποίοι επιδεικνύουν έγγραφα για εκπαιδευτικούς λόγους. Πρέπει να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για να αποφύγουν αδιακρισίες, υπενθυμίζοντας στους μαθητές τους αυτή την αναγκαιότητα.

Ο/Η  Γραφολόγος μπορεί να αναλάβει την ανάλυση ενός εγγράφου που του/της παραδίδεται.  Ο κάτοχος όμως του εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε συνέπεια ή επακόλουθο που μπορεί να προκύψει από την χρήση της αναλύσεως.

Εγκρισεις

Το συμβούλιο της Διοικήσεως του Ε.Ι.Γ. είναι το πειθαρχικό σώμα του Κώδικα.

 

Αθήνα  1η Φεβρουαρίου 2002