Σεμινάριο δικαστικής γραφολογίας - Ελληνικό Ινστιτούτο Γραφολογίας
Posted on / in Εκπαίδευση

Σεμινάριο δικαστικής γραφολογίας

Στις 26 έως και 28 Μαΐου 2017 οργανώθηκε σεμινάριο δικαστικής γραφολογίας από το Ελληνικό Ινστιτούτο Γραφολογίας σε συνεργασία με Ιταλούς Καθηγητές Γραφολογίας, με τα εξής θέματα:

  • Η απαραίτητη επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση του δικαστικού γραφολόγου. Όρια των αρμοδιοτήτων του και καθήκοντα του δικαστικού γραφολόγου
  • Πιστοποίηση της επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης του δικαστικού γραφολόγου
  • Η βιομετρική ψηφιακή υπογραφή – τα σημερινά δεδομένα
  •  Τα πρωτόκολλα του ENFSI  -European Network of Forensic Science Institutes – Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ινστιτούτων Εγκληματολογικών Επιστημών
  • Η αλλοίωση της γραφής, περιπτώσεις αλλοιώσεων
  • Συγγενικές Γραφές (διδάσκει η Dr.ssa Alessandra Millevolte).
  • Γραφολογική διερεύνηση γραφών ατόμων που πάσχουν από Νευρομυϊκή Παθολογία.
  • Αναγνώριση της παροδικής φυσικής αλλοίωσης της γραφής.